Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO ZA TÍM STOJÍ?

received_10211693109548963.jpeg

Martina Podsedník Olivová

Narodila se 6. srpna 1978 v Novém Městě na Moravě. Žije v Bystřici nad Pernštejnem, kde už jako dítě, "přičichla" k umění. Od šesti let navštěvovala bystřickou LŠU a později se rozhodla "živit se" uměním :-).

V letech 1995 – 2001 studium na Konzervatoři v Brně, obor Hra na fagot ve třídě prof. Jiřího Nykodýma. V letech 2004 – 2008 studium Hudební vědy na FFMU v Brně. 2015 – 2020 studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor hra na fagot ve třídě doc. Romana Novozámského a odb. as. MgA. Jaroslava Kubity (Česká filharmonie). Od roku 2021 je studentkou DAMU v Praze - Katedra výchovné dramatiky, kde se zaměřuje na hereckou výchovu dětí a mládeže a vedení dětských divadelních souborů.

Aktivně se účastnila Master Class u předních světových fagotistů: Carlo Colombo (IT), Donna Agrell (CH), Akio Koyama (J), Bolette Roed (DK), Stepan Turnovsky (A), Artur Kasperek (PL), Ondřej Šindelář (CZ). Účastnila se také Erasmu na Cagliari Conservatorio di musica na Sardinii s barokním ansámblem. Často zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží - jako jsou soutěžní kola národní soutěže dechových nástrojů ZUŠ a mezinárodní soutěž Žestě Brno.

V roce 2016 byla oceněna Medailí 2.stupně, udělovanou ministrem školství za vynikající práci v oblasti uměleckého vzdělávání. (Tu převzala symbolicky na Den učitelů 28. 3. 2016, z rukou ministryně Kateřiny Valachové v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze.)

Pedagogická praxe:

od roku 1996 až dosud je učitelkou a zároveň vedoucí dechového oddělení na Základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem. Vyučované obory: Hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, hoboj, saxofon. S žáky se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde dosahují vynikajících úspěchů a mnohdy se stávají laureáty – jak v sólové, tak komorní hře. Během dosavadního pedagogického působení na ZUŠ – 15 žáků přijatých na konzervatoře v Brně, Olomouci, Ostravě, Praze a GJN v Praze v oborech: flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, skladba a dirigování, a hudebně dramatické umění. Někteří z těchto studentů poté pokračují na JAMU, AMU, PdF UK, MU a UPOL či univerzitách v zahraničí jako je Královská konzervatoř v holandském Haagu.

- Účast na 13 celoročních kurzech (pod záštitou MŠMT) pořádaných brněnskou konzervatoří – Metodika a výuka hry na dechové nástroje pro ZUŠ a SUŠ. Kurz Zdravé dýchání při hře na flétnu a využití flétny při léčbě akutních i chronických respiračních potížích, což využívá jako lektor spolku ART (spolek uměleckého vzdělávání), kde pracuje právě s dětmi s dýchacími problémy.

Je zakladatelkou spolku MUSICA THEATRA, z.s. - což je spolek, který byl založen za účelem organizování a produkce kulturně-společenských akcí pro veřejnost, s ohledem na dětského diváka. Jeho dalším cílem, je vzdělávání, výchova a rozvoj dětí, mládeže i dospělých, v hudebně-dramatické a hudební oblasti.

V roce 2003 založila a je členkou Woodwind quartet Bystřice nad Pernštejnem, které pořádá koncerty po celé ČR. Kvarteto vystupovalo i v zahraničí: Slovensko, Německo, Chorvatsko, Řecko a Tunis. Dále je členkou Woodwind ensemble Bystřice nad Pernštejnem, jehož členové jsou studenti hudebních uměleckých škol a hudbě se věnují profesionálně. Příležitostně si zahraje v orchestrech působících v ČR. V roce 2021 spolupracovala s Filharmonií Hradec Králové, kdy několikrat sólově vystoupila v rámci projektu Hradecké tajnosti.

V roce 2008 založila dětské amatérské divadlo, později pojmenované jako Divadlo Beze Jména, s nímž v roce 2014 získala ocenění kraje a hejtmana kraje Vysočina za vedení DBJ – Skutek roku. S divadlem již několik let připravuje výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a také několik celovečerních divadelních představení pro veřejnost a i pro MŠ, ZŠ a Gymnázia regionu Bystřicko. S představeními pak vystupují i mimo Bystřický region. Nedílnou součástí divadla je i Orchestr DBJ, jehož členy jsou opět studenti konzervatoří a uměleckých škol – převážně její absolventi z Bystřické ZUŠ, ale i stávající žáci ZUŠ, učitelé ZUŠ a kamarádi z „branže“.

Úspěšní žáci:

2003 Petra Rotkovská fagot Konzervatoř Brno , PřF MU Brno

2007 Romana Ostrýžová  fagot Konzervatoř Brno ,  PdF MU Brno

2008 Kristýna Hanusová hoboj Konzervatoř Brno ,  PrF MU Brno

2009 Anežka Šejnohová flétna GJN Praha, Jamu Brno, Haag/Holandsko

2010 Tereza Podsedníková klarinet Konzervatoř Brno, AMU Praha

2010 Lada Čížková flétna Konzervatoř Brno 

2010 Veronika Šerá saxofon Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha

2014 Ondřej Kunovský skladba Konzervatoř Praha, AMU Praha

2016 Kateřina Čechová flétna Konzervatoř Brno , JAMU Brno

2017 Veronika Dušková klarinet Konzervatoř Brno 

2019 Eliška Vičarová flétna  Konzervatoř Olomouc

2020 Natálie Palečková klarinet Konzervatoř Brno 

2020 Marie Kabrdová hoboj Konzervatoř Brno

2021 Daniel Hrůza herectví Janáčkova Konzervatoř v Ostravě 

2022 Eliška Křenková klarinet Konzervatoř Brno (nenastoupila ke studiu)