Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO ZA TÍM STOJÍ?

received_10211693109548963.jpeg

Martina Podsedník Olivová

Narodila se 6. srpna 1978 v Novém Městě na Moravě. Žije v Bystřici nad Pernštejnem, kde už jako dítě, "přičichla" k umění. Od šesti let navštěvovala bystřickou LŠU a později se rozhodla "živit se" uměním :-).

V letech 1995 – 2001 studium na Konzervatoři v Brně, obor Hra na fagot ve třídě prof. Jiřího Nykodýma. V letech 2004 – 2008 studium Hudební vědy na FFMU v Brně. 2015 – dosud studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor hra na fagot ve třídě doc. Romana Novozámského a odb. as. MgA. Jaroslava Kubity (Česká filharmonie). Aktivně se účastnila Master Class u předních světových fagotistů: Carlo Colombo (IT), Donna Agrell (CH), Akio Koyama (J), Bolette Roed (DK), Stepan Turnovsky (A), Artur Kasperek (PL), Ondřej Šindelář (CZ). Často zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží - jako jsou soutěžní kola národní soutěže dechových nástrojů ZUŠ a mezinárodní soutěž Žestě Brno.

V roce 2016 byla oceněna Medailí 2.stupně, udělovanou ministrem školství za vynikající práci v oblasti uměleckého vzdělávání. (Tu převzala symbolicky na Den učitelů 28. 3. 2016, z rukou ministryně Kateřiny Valachové v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze.)

Pedagogická praxe:

od roku 1996 až dosud učitelkou a zároveň vedoucí dechového oddělení na Základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem. Vyučované obory: Hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, hoboj, saxofon. S žáky se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde dosahují vynikajících úspěchů a mnohdy se stávají laureáty – jak v sólové, tak komorní hře. Během dosavadního pedagogického působení na ZUŠ – 11 žáků přijatých na konzervatoře v Brně, Olomouci, Praze a GJN v Praze, další žáci byli po studiích konzervatoře přijati na JAMU a AMU a PdF UK a MU. Účast na jedenácti celoročních kurzech (pod záštitou MŠMT) pořádaných brněnskou konzervatoří – Metodika a výuka hry na dechové nástroje pro ZUŠ a SUŠ. Kurz Zdravé dýchání při hře na flétnu a využití flétny při léčbě akutních i chronických respiračních potížích, což využívá jako lektor spolku ART (spolek uměleckého vzdělávání), kde pracuje právě s dětmi s dýchacími problémy.

Je zakladatelkou spolku MUSICA THEATRA, z.s. - což je spolek, který byl založen za účelem organizování a produkce kulturně-společenských akcí pro veřejnost, s ohledem na dětského diváka. Jeho dalším cílem, je vzdělávání, výchova a rozvoj dětí, mládeže i dospělých, v hudebně-dramatické a hudební oblasti.

V roce 2003 založila a je členkou Woodwind quartet Bystřice nad Pernštejnem, které pořádá koncerty po celé ČR. Kvarteto vystupovalo i v zahraničí: Slovensko, Německo, Chorvatsko, Řecko a Tunis. Dále je členkou Woodwind ensemble Bystřice nad Pernštejnem, jehož členové jsou studenti hudebních uměleckých škol a hudbě se věnují profesionálně. Příležitostně si zahraje v orchestrech působících v ČR.

V roce 2008 založila dětské divadlo, později pojmenované jako Divadlo Beze Jména, s nímž v roce 2014 získala ocenění kraje a hejtmana kraje Vysočina, za vedení DBJ – Skutek roku. S divadlem již několik let připravuje výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a také několik celovečerních divadelních představení pro veřejnost a i pro MŠ, ZŠ a Gymnázia regionu Bystřicko. S představeními pak vystupují i mimo Bystřický region. Nedílnou součástí divadla je i Orchestr DBJ, jehož členy jsou opět studenti konzervatoří a uměleckých škol – převážně absolventi Bystřické ZUŠ, ale i stávající žáci ZUŠ, učitelé ZUŠ a kamarádi z „branže“.